สำหรับผู้ใช้รายใหม่
รับรหัสผ่าน
สำหรับผู้ใช้ปัจจุบัน
1.บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน
2.ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล
3.บริการตั้งคำถามสำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่
 กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้บริการ 
 Please login. To use the service. 
  Username  : 
  Password  : 
  Verification code  : 
 
  
ลืมรหัสผ่าน / Forgot your Password
 
สิ่งควรรู้
1.ผู้ใช้งานสามารถนำชื่อผู้ใช้งานนี้ ไปใช้กับบริการ CUNET ประเภทต่างๆ เช่น
    1.1.บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ First.L@Chula.ac.th (บุคลากร) และ First.L@Student.Chula.ac.th (นิสิต)
    1.2.บริการใช้งานเครือข่ายไร้สาย
    1.3.บริการใช้งาน WebVPN และ VPN
    1.4.บริการใช้งานอินเทอร์เน็ต
2.รหัสผ่านมีอายุ 6 เดือนนับจากการเปลี่ยนรหัสผ่านครั้งสุดท้าย
3.มหาวิทยาลัยจะใช้อีเมลที่ลงท้ายด้วย chula.ac.th เป็นอีเมลที่ใช้ในการติดต่อกับบุคลากรและนิสิต
© สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 4 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2218-3314 โทรสาร : 0-2218-3338 คำถาม : help@chula.ac.th